Ana sayfa Genel Nafakaya İcra Gelir Mi?

Nafakaya İcra Gelir Mi?

108
0
PAYLAŞ

Nafakaya İcra Gelir Mi?

Kişilerin boşanma süreçlerinde yasal olarak, eşlerine ödemekle yükümlendirildiği nafakaların ödenmemesi kişinin yasal olarak borçlu sayılabildiği hallerden bir tanesidir. Yasal olarak nafakaların ödenmediği durumun ihbarı halinde mahkelemer, borçlu  kişilein ödemelerini direk olarak maaş kesintisi şeklinde tahsil etme yoluna gitmektedir. Ancak kişilerin kanuni olarak tüm gelirlerine el konulamamaktadır. Yasal olarak belgelenebilen aylık gelir tutarının dörtte biri oranında yapılacak kesinti kişilerden aylık olarak tahsil edilecek maksimum seviyedir. Kişilerin ödemedikleri nafakalar olması ve yasal gelirleri olmaması halinde ise nafaka ödemeleri sebebiyle icra ya da haciz işlemine tabi tutulmaları gibi bir durum söz konusu olmamaktadır. Bu borçlar sadece kişilerin halihazırda yapmaları gereken ödemeyi gerçekleştirecek maddi duruma sahip olmaları halinde tahsil edilebilmektedir.

Kendi hakkında nafaka borcu talebi yapılan kişiler, bir gelirleri ya da mal varlıkları olmaması halinde bunları belgeler evrakları, mahkemeye sunmaları halinde bu borçlardan muaf tutulmaktadır. Borçların gelecekte tahsili konusunda da yapılan yasal düzenlemeler mevcuttur. Buna göre, kişilerin gelirleri olmaması halinin bakmakla yükümlü oldukları kişi sayısı dikkate alınarak, belirli bir süre boyunca devam etmesi durumunda, nafaka kararı ortadan kalkmaktadır. Nafaka borcu bulunan kişiler sahip oldukları malvarlıklarının iş maksatlı kullanıldığını yasal olarak belgelerlerse bu işletmelerin gelirleri üzerinden kesintiler uygulanmaktadır. İşletmelerin ya da evlerin nafaka borcu sebebiyle icra takibine alınması, nafaka borcu sebebiyle haczedilmesi yasal olarak mümkün olmamaktadır.

Nafakalarını alamayan kişiler, durumu öncelikle yasal olarak, noter tasdiki ile düzenlenecek olan ihtarnameler ve nafaka verilmesine karar verilen mahkeme tutanakları ile birlikte, eski eşlerine iletmek durumundadır. Bunun ardından ödeme yapılmaması halinin devamı söz konusu olmuş ise, mahkemeye başvurulabilmekte ve nafaka ödemekle yükümlü kişi aylık gelirinin dörtte biri seviyesinde kesintiler yapılarak, nafaka tutarının en azından bir kısmını ödemek durumunda kalmaktadır.

BİR CEVAP BIRAK