Ana sayfa 2019 Kredi İşsizler Nasıl Kredi Çekebilir? 2019

İşsizler Nasıl Kredi Çekebilir? 2019

134
0
PAYLAŞ
İşsizler Nasıl Kredi Çekebilir? 2019
İşsizler Nasıl Kredi Çekebilir? 2019

Kredilerin ilk ortaya çıkış amacı esasen yatırımları finanse etmektir. Bankalar, girişimcilere Kredi verip finansman sağlayarak, aslında işin başlangıç sürecinden itibaren belli bir vadeye kadar karlarına ortak olmuş olurlar. Tarih boyunca girişimciler haricinde sıradan yurttaşlar da çeşitli amaçlarla ve ihtiyaçlarının gelirlerini aşması doğrultusunda borçlanmaya gitmişlerdir. Ancak, geçtiğimiz yüzyıla kadar, sıradan yurttaşlar için borçlanma imkanı daha çok yakın aile üyeleri ya da dostlarıyla kısıtlı olmuştur.

20. Yüz yılda tüketim toplumunun gelişmesiyle birlikte, diğer yasal aracı kurumlar (ya da tefeci olarak tabir edilen yasa dışı aracılar) haricinde, Bankalar da tüketicilere ya da sıradan yurttaşlara Kredi vermeye başlamıştır. Bankalar, şirketlere kredi verirken nasıl o şirketin gelecekte elde edeceği karlara güvenerek bu finansmanı sağlıyorsa, kurumsal olmayan kredilerde de yurttaşların hayatlarının devamında elde edeceği geliri baz alarak bu hizmeti sağlamaktadır. Doğal olarak şirket sahibi / ortağı olmayan bir insanın en temel ve hatta çoğunlukla tek gelirinin emeği karşılığı aldığı maaş olduğu düşünüldüğünde, kişinin devamlı bir işte çalışması kredi çekebilmesi için önem taşımaktadır. Peki çalışmayan bir yurttaş maddi olarak sıkıştığında kredi çekebilir mi? gelin işsizler nasıl kredi çekebilir? 2019 konusuna birlikte bakalım.

İşsizim Nasıl Kredi Çekebilirim?

Bankaları denetleyen derecelendirme kuruluşlarında olduğu gibi, bankaların da kendilerine başvuran müşterilerini denetlemek amacıyla çeşitli kriterleri vardır. Bu kriterlerin toplamıyla ortaya çıkan derecelendirmeye Kredi Notu denir. Kredi notunda bakılan ilk husus kişinin hali hazırda icra, haciz gibi hukuki işlemlere maruz kalmış ödemekte zorlandığı borcunun bulunmaması ve kişinin bankadan borçlanması için önünde herhangi bir yasal engel (mali suçlarla ilgili hususlar) olmamasıdır. Bunlardan sonraki en önemli nokta ise, doğal olarak, kişinin düzenli aylık ortalama geliridir. Dolayısıyla işsizlerin kredi çekmesi zordur. Daha önce herhangi bir bankadan kredi çekmiş ve vadesine uygun olarak ödemişseniz kredi notunuz yükselir. Buna rağmen çok zordaysınız ve İşsizim Nasıl Kredi Çekebilirim? diyorsanız, kapılar sizin için tam olarak kapanmış değil.

İşsizlerin Kredi Çekebilmesinde İki Kritik Faktör: Mülk Sahipliği ve Kefil

Bankaların kredi notu belirleme ve kredi sağlama konusundaki en önemli gördükleri nokta, borcu vadesinde ve faiziyle tahsil edebileceklerine dair edinmek istedikleri somut güvencedir. Bunun en önemli göstergesinin düzenli bir maaş olduğunu belirtmiştik. Fakat eğer işsizseniz, yine de bankaların başka kriterler doğrultusunda size kredi verme şansı var. Bankalar bu noktada, en önemli güvence olarak değerli mülkleri görüyorlar. Bu mülkler menkul (taşınabilir; bond, senet, hisse vs) olabildiği gibi gayrı menkul (taşınmaz; konut, iş yeri, arazi vs) de olabilir.

Banka eğer bu mülkleriniz doğrultusunda size kredi vermeyi uygun görürse, borcunuzu ödeyene kadar bu mülkler üzerindeki haklarınızı kısıtlar ve kendi onayı haricinde satışına engel koyar. Buna İpotek denir. Yani resmi olarak ve kağıt üzerinde mülk sahipliğiniz devam etse de, yasal olarak borcunuz ödenene kadar banka bu mülk üzerinde imtiyaz sahibidir. Eğer sahip olduğunuz mülk(ler) başvurduğunuz kredi miktarını karşılayabilecek değerde görülürse, İşsiz Olsanız Dahi mülkünüz ipoteklenerek kredi sağlanabilir ve borcunuzun tamamını ödediğinizde bu ipotek kalkar. Eğer üzerinize kayıtlı değerli bir mülk bulunmuyorsa kendinize yasal olarak kefil olacak birini bulmalısınız. Bu durumda, sıraladığımız kriterlere söz konusu kefilin uygun olup olmadığına bakılacak ve uygun görüldüğü takdirde, tarafınıza kredinin finansmanı sağlanacaktır.

İşsizlik kredisi hakkında aklınıza takılan soruları bize sorabilirsiniz.

BİR CEVAP BIRAK